Robert Zaremba

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Techniki w Żywieniu

(+48) 22 59 37 076

robert_zaremba@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0115

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Urządzenia i linie technologiczne do produkcji żywności; maszynoznawstwo i wyposażenie technologiczne w gastronomii i hotelarstwie; wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego

Zainteresowania naukowe:

Wykorzystanie metod termowizyjnych do badań dynamicznych procesów termicznych podczas obróbki żywności; instrumentalny pomiar właściwości barwy produktów spożywczych; analiza wpływu obórki cieplnej na jakość produktów spożywczych


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Chair of Engineering in Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0115

Main areas of didactic activity:

Food industry equipment; process engineering in food technology; equipment in catering and accommodation industry

Research interests:

Application of thermovision methods analysis of dynamic thermal processes temperature distribution in food products; the heat treatment parameters and the physical properties of food products; the instrumental measurement colour of food products