Monika Zielińska-Pukos

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa:
Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywienia Człowieka
Zakład Oceny Żywienia

(+48) 22 59 37 122 

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

monika_zielinska@sggw.edu.pl

pokój 2107

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywienie w wieku rozwojowym, żywienie wybranych grup ludności; racjonalizacja żywienia

Zainteresowania naukowe:

Sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych (kobiet ciężarnych i karmiących, niemowląt i małych dzieci); laktacja; sposób żywienia, a skład mleka kobiecego; programowanie żywieniowe; racjonalizacja żywienia (suplementacja diety i edukacja żywieniowa); żywienie a funkcje poznawcze

MSc, assistant professor

Food technology and nutrition
Department of Human Nutrition
Chair of Nutritional Assessment

Institute of Human Nutrition, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2107

Main areas of didactic activity:

Nutrition in developmental age; nutrition of selected populations; strategies for improvement nutrition

Research interests:

Dietary intake and nutritional status of different population groups(pregnant and breastfeeding women, infants and toddlers); lactation; nutrition and breastmilk composition; nutritional programming; nutrition assessment and strategies for improvement nutrition (dietary supplements; nutrition education); nutrition and cognitive function