Monika Hoffmann

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt dydaktyczny

Dyscyplina naukowa:

Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej 

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

(+48) 22 59 37 044

monika_hoffmann@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1086

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego; projektowanie produktu żywnościowego; towaroznawstwo żywności przetworzonej, technologia produktów pochodzenia roślinnego; żywność funkcjonalna, nowa żywność, znakowanie żywności

Zainteresowania naukowe:

Projektowanie żywności funkcjonalnej i suplementów diety; właściwości funkcjonalne bioaktywnych składników żywności


Ph.D., lecturer

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food

Chair of Functional Food and Sensory Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1086

Main areas of didactic activity:

Food for particular nutritional uses; food product development; processed food commodities; technology of plant origin food; functional food, novel food, food labeling

Research interests:

Functional food and dietary supplements development; functional properties of bioactive compounds and their application in food products