Monika Hanula

Drukuj
Brak zdjęcia

Mgr inż. asystent naukowy

Dyscyplina naukowa: Biotechnologia

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Techniki w Żywieniu 

(+48) 22 59 37 078

monika_hanula@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pok. B109

 

Zainteresowania naukowe:

Właściwości bioaktywne substancji pochodzących z roślin; Metody izolacji substancji bioaktywnych występujących w produktach pochodzenia roślinnego; Metody instrumentalne analizy ilościowej i jakościowej białka roślinnego


MSc. scientific assistant

Biotechnology

Department of Technique and Food Development

Department of Technology in Nutrition

Institute of Human Nutrition, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office B109

 

Research interests:

Bioactive properties of substances derived from plants; Methods of isolation of bioactive substances found in plant-derived products; Instrumental methods of quantitative and qualitative analysis of vegetable protein.