Michał Oczkowski

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Dietetyki
Zakład Fizjologii Żywienia

(+48) 22 59 37 031

michal_oczkowski@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2094

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Fizjologia człowieka, podstawy fizjologii człowieka; fizjologia żywienia człowieka; regulacja metabolizmu; ochrona zdrowia

Zainteresowania naukowe:

Wpływ czynników żywieniowych na funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego, szczególnie na steroidogenezę i spermatogenezę; wpływ alkoholu na aktywność osi przysadka-jądro


Ph.D., assistant professor

Technology of food and nutrition; Health sciences

Department of Dietetics
Chair of Nutritional Physiology

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2094

Main areas of didactic activity:

Human physiology; basics of human physiology; nutrition physiology; regulation of metabolism; health protection

Research interests:

Effects of nutrients on the hormonal regulation of the male reproductive system, especially on steroidogenesis and spermatogenesis; effect of alcohol on the activity of pituitary-testis axis