Olaf Horbańczuk

Drukuj
Brak zdjęcia

Olaf K. Horbańczuk

mgr inż., asystent naukowy

Dyscyplina naukowa:

Technologia żywności i żywienia

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Techniki w Żywieniu

telefon (+48) 22 59 37 078

olaf_horbanczuk@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pok. B109

 

Zainteresowania naukowe:

Nowoczesne metody oraz systemy pakowania żywności, nowoczesne metody analizy żywności, badania z wykorzystaniem metody trawienia in vitro, wpływ dodatku substancji bioaktywnych na cechy technologiczne mięsa

MSc. scientific assistant

Department of Technique and Food Development

Division of Engineering in Nutrition

Institute of Human Nutrition, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office B109

 

Research interests:

Modern methods of food packaging systems, modern methods of food analysis, in vitro digestion research, effect of bioactive substances addition on technological properties of meat