Marta Sajdakowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 145

marta_sajdakowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 107

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Nowe trendy w konsumpcji; ochrona konsumenta na rynku żywności; prawo żywnościowe; zachowania konsumentów na rynku żywności

Zainteresowania naukowe:

nowe trendy w rozwoju rynku żywności, postawy i zachowania konsumentów na rynku żywności, innowacje na rynku żywności, jakość żywności z perspektywy konsumenta


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 107

Main areas of didactic activity:

New trends in consumption; consumer protection in the food market; food law; consumer behaviour in the food market

Research interests:

New trends in the food market development; consumers’ attitudes and behaviour in the food market; innovation in the food market; food quality from consumers’ point of view