Marta Jeruszka-Bielak

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Żywienia Człowieka

Zakład Oceny Żywienia

(+48) 22 59 37 116

marta_jeruszka_bielak@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2128

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywienie człowieka; edukacja żywieniowa; epidemiologia żywieniowa

Zainteresowania naukowe:

Badania nad sposobem żywienia i stanem odżywienia różnych grup populacyjnych; wzbogacanie żywności i suplementacja diety jako strategie poprawy stanu odżywienia populacji; zdrowie publiczne; edukacja żywieniowa różnych grup populacyjnych


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition; Health sciences

Department of Human Nutrition

Chair of Nutritional Assessment

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2128

Main areas of didactic activity:

Human nutrition; nutrition education; nutrition epidemiology

Research interests:

Dietary intake and nutritional status of different population groups; food fortification and dietary supplements as the strategies of improving the nutritional status of different population groups;  public health nutrition; nutrition education in different population groups