Marlena Pielak

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., asystent badawczo- naukowy

Dyscyplina naukowa:
Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Technologii Gastronomicznej i Chemii Żywności

tel. (+48) 22 59 36 999

email: marlena_pielak@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa
pokój 098

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Technologia gastronomiczna; projektowanie nowych potraw; polskie kuchnie regionalne
i narodowe; obsługa konsumenta w gastronomii

Zainteresowania naukowe:

Projektowanie nowych potraw o charakterze prozdrowotnym, między innymi poprzez obniżenie zawartości cukru substytucją glikozydami stewiolowymi. Obsługa konsumenta, jakość usług gastronomicznych, aspekty technologiczne i higieniczne.

Ph.D., Research-didactic assistant

Food technology and nutrition
Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Gastronomy and Food Chemistry

(+48) 22 59 36 999

Institute of Human Nutrition, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 098

email: marlena_pielak@sggw.edu.pl

Main areas of didactic activity:

Catering technology; new dishes development; polish regional and national cuisines; customer service in catering establishment

Research interests:

Designing new healthy dishes, specially by reduction of sugar (substitution with steviol glycosides). The quality of catering services from the dietary, technological, hygienic and consumer service aspects