Marcin Kurek

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., asystent naukowy

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Techniki w Żywieniu

(+48) 22 59 37 078

marcin_kurek@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0116

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego; nowoczesne metody analizy żywności

Zainteresowania naukowe:

Analiza fizykochemiczna produktów zbożowych oraz mięsa; wpływ dodatku substancji bioaktywnych na cechy technologiczne pieczywa; budowa oraz właściwości technologiczne błonnika pokarmowego


Ph.D., research assistant (dr hab.)

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Chair of Engineering in Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0116

Main areas of didactic activity:

Equipment in catering; contemporary analysis of food

Research interests:

Physicochemical analysis of cereal products and meat; effect of bioactive substances addition on technological properties of bread; structure and technological properties of dietary fiber