Małgorzata Stachoń

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienie człowieka; Nauki o zdrowiu

Katedra Dietetyki
Zakład Fizjologii Żywienia

(+48) 22 59 37 027

malgorzata_stachon@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2101

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Fizjologia człowieka; fizjologia żywienia człowieka; regulacja metabolizmu; podstawy fizjologii człowieka

Zainteresowania naukowe:

Wpływ czynników żywieniowych na funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i metabolizm hormonów nadnerczowych w tkankach obwodowych; działanie hormonów nadnerczowych w wątrobie i gonadach


Ph.D, assistant professor

Food Technology and Human Nutrition; Health sciences

Department of Dietetics
Chair of Nutritional Physiology

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2101

Main areas of didactic activity:

Human physiology; human nutritional physiology; metabolism regulation; basis of human physiology

Research interests:

The influence of nutrients on hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity and adrenal hormones metabolism in peripheral tissues; the action of adrenal hormones on the liver and gonads