Magdalena Górnicka

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa:

Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywienia Człowieka
Zakład Oceny Żywienia

(+48) 22 59 37 123

magdalena_gornicka@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2110

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Podstawy oceny żywienia; współczesne trendy w żywieniu człowieka; analiza żywności

Zainteresowania naukowe:

Sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych oraz jego uwarunkowania; antropometria w ocenie żywienia; metody pomiaru składu ciała; zdrowie publiczne; edukacja żywieniowa; tkanka tłuszczowa a stężenie  związków lipofilnych we krwi


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Human Nutrition
Chair of Nutritional Assessment

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2110

Main areas of didactic activity:

Nutritional assessment;  Nutrition planning for different population groups; Food analysis; Nutrition in selected groups of people

Research interests:

Nutrition and nutritional status of different population groups and their determinants; anthropometry in the nutritional assessment; methods of measuring body composition; public health nutrition; nutritional education; adipose tissue and the concentration of lipophilic compounds in the blood