Magdalena Gantner

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW

Dyscyplina naukowa – Technologia Żywności i Żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

(+48) 22 59 37 043

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

magdalena_gantner@sggw.edu.pl

pokój  1085

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Ogólna technologia żywności;

Zainteresowania naukowe:

Nowoczesne systemy pakowania; pakowanie i przechowywanie żywności; barierowość opakowań; zmienność składu chemicznego wybranych produktów roślinnych warunkujących ich jakość i smakowitość; substancje biologicznie aktywne w surowcach roślinnych w połączeniu z ich właściwościami antyoksydacyjnymi; współczesne trendy w ochronie roślin; zanieczyszczenia żywności powodowane przez szkodniki; przyczyny zróżnicowanej odporności odmianowej roślin na szkodniki; perspektywy rozwoju ochrony roślin w Polsce; ekologia środowiska


Associate professor (dr hab.)

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food

Chair of Functional Food and Sensory Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159C St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1085

 

The main areas of didactic activity:

Food technology; equipment in catering and accommodation industry; plant resistance to insect pests; food contamination due to pets; current trends in plant protection

Research interests:

Food packaging systems; particularly including innovative techniques and materials; barrier packaging; biologically active compounds in plant material associated with their antioxidant activity; the content of biochemical compounds of selected plant products determining their quality and flavor; plant protection in Poland; environment and ecology

Brak zdjęcia