Lucyna Kozłowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW

Dyscyplina naukowa: Nauki o zdrowiu 

Katedra Dietetyki
Pracownia Badania Metabolizmu Człowieka

(+48) 22 59 37 017

lucyna_kozlowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2093

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Podstawy dietetyki; dietoterapia; dietoprofilaktyka; dietetyka pediatryczna; anatomia człowieka; wybrane problemy żywienia klinicznego; poradnictwo dietetyczne; żywienie w sporcie; dietetyka I i II; dietoterapia I; żywienie kliniczne I; fizjologia żywienia w sporcie, preparaty dietetyczne

Zainteresowania naukowe:

Ocenia sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz analiza efektywności zastosowanych modyfikacji składu racji pokarmowych u osób: z chorobami nerek, z nadwagą i otyłością, o zwiększonej aktywności fizycznej.


PhD., assistant professor

Health sciences

Department of Dietetic

Laboratory of Human Metabolism Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

Office 094

Main areas of didactic activity:

Basics dietetics, diet therapy; dieteticsprevention; pediatric nutrition; human anatomy

Selected problems of clinical nutrition, dietary counseling, nutrition in sport, dietetics I and II, diet therapy I, clinical nutrition and physiology sports nutrition, dietary preparations

Research interests:

Evaluation of dietary habits and nutritional status and analysis of the efficiency of the modification of the composition of food rations in patients: with kidney disease, overweight and obesity, with increased physical activity