Krzysztof Tambor

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt naukowo-dydaktyczny

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Analiz Instrumentalnych

(+48) 22  59 37 071

krzysztof_tambor@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0113

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Chemia żywności; instrumentalna analiza żywności

Zainteresowania naukowe:

Wartość odżywcza i zdrowotna żywności; skład związków lipidowych i zapachowych w żywności


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Instrumental Analysis

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0113

Main areas of didactic activity:

Food chemistry; instrument analysis of food

Research interests:

Nutritional and health properties of food; determinants of lipids and aroma volatiles composition of food