Krystyna Rejman

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zarządzaniu i jakości 

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 140

krystyna_rejman@sggw.edu.pl 

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1121

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Gospodarka żywnościowa; polityka wyżywienia ludności; rynek żywności; organizacja przedsiębiorstwa; rynek usług gastronomicznych

Zainteresowania naukowe:

Funkcjonowanie i uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej jako systemu; jej poszczególnych ogniw i rynków żywności; zmiany spożycia żywności i czynniki jej wyboru; polityka wyżywienia w wymiarze globalnym i poszczególnych państw; zrównoważona konsumpcja; funkcjonowanie i rozwój rynku usług gastronomicznych


Assistant professor (dr hab.)

Food technology and nutrition

Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1120

Main areas of didactic activity:

Food economics; food and nutrition policy; food market; company organization; restaurant market

Research interests:

Food chain functioning and determinants of its development as a whole system and different parts and food markets; food consumption changes and food choice determinants; food and nutrition policy on global and national scales; sustainable consumption; restaurant market functioning and development