Krystyna Gutkowska

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka

Dyscyplina naukowa: Technologia żwyności i żywienia

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 134

krystyna_gutkowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 105

 

Działalność dydaktyczna:

Zachowania konsumentów na rynku żywności; serwicyzacja konsumpcji; socjologia, badania marketingowe na rynku żywności

Zainteresowania naukowe:

Poziom i struktura konsumpcji w różnych typach gospodarstw domowych; uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności; nowe trendy w konsumpcji; konsument wobec innowacyjnej żywności


Professor

Food technology and nutrition

Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences, 159c Nowoursynowska St., building 32, 00-776 Warsaw

office 105

Main areas of didactic activity:

Consumer behavior in the food market; servicisation of consumption; sociology; marketing research in the food market

Research interests:

The level and structure of consumption in different types of households; determinants of consumer behaviour in the food market; new trends in consumption; consumerversus innovativefood