Klaudia Kulik

Drukuj
Brak zdjęcia

mgr inż., asystent naukowo-dydaktyczny

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

 

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

 

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

 

tel. (+48) 22 59 37 045

Instytut  Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

klaudia_kulik@sggw.edu.pl

 

pokój 1087

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Technologia produktów pochodzenia roślinnego; żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego; żywność funkcjonalna; towaroznawstwo żywności przetworzonej;

Zainteresowania naukowe:

Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą oraz przydatność żywieniową i technologiczną produktów pochodzenia roślinnego; właściwości funkcjonalne bioaktywnych składników żywności; żywność funkcjonalna a zdrowie człowieka

M.Sc.

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food 

Chair of Functional Food and Sensory Research

Institute of Human Nutrition, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 1087