Katarzyna Neffe-Skocińska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

(+48) 22 59 37 067

katarzyna_neffe_skocinska@sggw.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 87

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Higiena produkcji żywności; mikrobiologia żywności; żywność probiotyczna; systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Zainteresowania naukowe:

bakterie fermentacji mlekowej; kultury startowe; bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności; nowe produkty z dodatkiem mikroorganizmów o właściwościach probiotycznych


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Hygiene and Quality Management

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 87

Main areas of didactic activity:

Lactic acid bacteria; starter cultures; microbiological safety of food; new products with the addition of probiotic microorganisms

Research interests:

Food hygiene; food microbiology; probiotic food; quality management systems and food safety