Katarzyna Najman

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Badań Sensorycznych

(+48) 22 59 37 055

katarzyna_najman@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1088

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej; towaroznawstwo nowoczesnej żywności; współczesne trendy w technologii żywności

Zainteresowania naukowe:

Substancje biologicznie czynne w żywności i ich wpływ na organizm człowieka; właściwości funkcjonalne składników bioaktywnych oraz ich wykorzystanie w żywności; wpływ procesów technologicznych na zawartość i biodostępność substancji bioaktywnych; rola składników bioaktywnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Functional and Organic Food

Chair of Functional Food and Sensory Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1088

Main areas of didactic activity:

Food commodities; novel food commodities; recent trends in food technology

Research interests:

Bioactive compounds in food and their influence on human health; functional properties of bioactive compounds and their application in food products; influence of food processing on bioavailability of bioactive compounds; role of bioactive compounds in preventing of civilization disease