Katarzyna Lachowicz

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienie człowieka; Nauki o zdrowiu

Katedra Dietetyki
Zakład Fizjologii

(+48) 22 59 37 027

katarzyna_lachowicz@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2101

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Fizjologia człowieka; fizjologia żywienia człowieka; regulacja metabolizmu; podstawy fizjologii człowieka

Zainteresowania naukowe:

Wpływ czynników żywieniowych na funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka-tarczyca i metabolizm hormonów tarczycy w tkankach obwodowych; działanie hormonów tarczycy w sercu; wpływ restrykcji energetycznych na metabolizm składników odżywczych i funkcjonowanie serca; udział czynników żywieniowych w mechanizmach rozwoju zespołu metabolicznego i jego konsekwencji zdrowotnych


Ph.D, assistant professor

Food Technology and Human Nutrition; Health sciences

Department of Dietetics
Chair of Nutritional Physiology

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2101

Main areas of didactic activity:

Human physiology; human nutritional physiology; metabolism regulation; basis of human physiology

Research interests:

The influence of nutrients on hypothalamic-pituitary-thyroidal axis activity and thyroid hormone metabolism in peripheral tissues; the action of thyroid hormones on the heart; the influence of energy restriction on macronutrients metabolism and cardiac function; the effect of nutritional markers on mechanisms involved in metabolic syndrome development and its health consequences