Katarzyna Dziendzikowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., asystent

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia, Nauki o zdrowiu

Katedra Dietetyki
Zakład Fizjologii Żywienia

(+48) 22 59 37 033

katarzyna_dziendzikowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2094

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Fizjologia człowieka, regulacja metabolizmu, ochrona zdrowia; wpływ czynników żywieniowych i środowiskowych na funkcjonowanie organizmów żywych w szczególności regulację hormonalną procesów rozrodczych

Zainteresowania naukowe:

Możliwości wprowadzania interwencji żywieniowych o działaniu potencjalnie zmniejszającym lub niwelującym ryzyko toksyczności substancji szkodliwych; prozdrowotne właściwości żywności; zagrożenia i zalety związane z zastosowaniem nanotechnologii w produkcji żywności; biologiczne skutki działania nanocząstek w szczególności nanocząstek srebra i dwutlenku tytanu.


Ph.D., assistant

Technology of food and nutrition; Health sciences

Department of Dietetics
Chair of Nutrition Physiology

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2094

Main areas of didactic activity:

Human physiology; health protection; metabolism regulation

Research interests:

Impact of dietary and environmental factors on the living organisms in particular on the hormonal regulation of reproduction; the possibility of applying nutrition intervention as a toxicity reducing agent; health properties of food; risks and benefits related to nanotechnology applications in food production; biological effects of nanoparticles, in particular silver and titanium dioxide nanoparticles