Karol Talacha

Drukuj
Brak zdjęcia

mgr inż., starszy specjalista administracyjny

Dyscyplina naukowa: informatyka

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Projektowania Żywności

(+48) 22 59 37 062

karol_talacha@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój A109

 

Zainteresowania naukowe:

Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, wykorzystanie komputerowych systemów wizyjnych w technologii żywności, grafika


MSc., Administrative Specialist, Computer science

Department of Technique and Food Development

Chair of Food Development

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office A109

Research interests:

Computer analysis and image processing, the use of computer vision in food technology, graphics