Julita Szlachciuk

Drukuj
Brak zdjęcia

dr, asystent

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zarządzaniu i jakości

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 132

julita_szlachciuk@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 104

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Ochrona konsumentów; prawo żywnościowe

Zainteresowania naukowe:

Ochrona i edukacja konsumentów; jakość i bezpieczeństwo żywności; uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku żywności


Ph.D., assistant

Food technology and nutrition

Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 104

Main areas of didactic activity:

Consumer protection; food legislation

Research interests:

Consumer protection and education; food quality and safety; determinants of consumer behaviour in the food market