Joanna Trafiałek

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW, Kierownik Studiów Podyplomowych „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności”

Dyscyplina naukowa:
Technologia żywności i żywienia, Nauki o zarządzaniu i jakości

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

(+48  22 59 37 082

joanna_trafialek@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1097

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności: ISO 22000, ISO 9001, BRC, IFS, HACCP, GMP/GHP; wdrażanie i audytowanie ww. systemów; analiza ryzyka

Zainteresowania naukowe:

Analiza i ocena ryzyka; bezpieczeństwo żywności; system HACCP; systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji i dystrybucji żywności; narzędzia zarządzania jakością; higiena żywności


dr hab. prof. SGGW, Head of the postgraduate study ”Food safety and quality management systems”

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1097

Main areas of didactic activity:

Food quality and management Systems: ISO 22000, ISO 9001, BRC, IFS, HACCP, GMP/GHP;  implementing and auditing; risk analyze

Research interests:

Analysis and risk assessment; food safety; HACCP; quality management systems and food safety in food production and distribution; quality management tools; food hygiene