Joanna Myszkowska-Ryciak

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Nauki o zdrowiu

Katedra Dietetyki
Zakład Dietetyki

(+48) 22 59 370 22

joanna_myszkowska_ryciak@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2091

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Dietetyka; dietetyka pediatryczna; dieto terapia; dietoprofilaktyka

Zainteresowania naukowe:

Żywienie niemowląt i małych dzieci; postępowanie dietetyczne w cukrzycy, otyłości oraz zaburzeniach odżywiania


Ph.D., assistant professor (dr hab.)

Health sciences

Department of Dietetic
Chair of Dietetic

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2091

Main areas of didactic activity:

Dietetics; paediatric dietetics; diet therapy; dietary prevention

Research interests:

Infants and children nutrition; dietary management in diabetes, obesity and eating disorders