Joanna Kaczorowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa:
technologia żywności i żywienia

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 012

joanna_kaczorowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0119

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Projektowanie nowych produktów żywnościowych; tendencje w zarządzaniu; ekonomika konsumpcji; organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw żywnościowych

Zainteresowania naukowe:

Projektowanie nowych produktów; marketing sensoryczny; odpowiedzialna konsumpcja


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition
Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0119

Main areas of didactic activity:

Food product development; management trends; consumption economics; organizational structure of food market

Research interests:

Food sector innovation; food product creation and development; sensory marketing