Joanna Frąckiewicz

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa:
Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Żywienia Człowieka
Zakład Oceny Żywienia

(+48) 22 59 37 125

joanna_frackiewicz@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2108

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Podstawy oceny żywienia; współczesne trendy w żywieniu człowieka; analiza żywności

Zainteresowania naukowe:

Sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych; wybrane czynniki stylu życia w epidemiologii żywieniowej


Ph. D., assistant professor

Food technology and nutrition; Health sciences

Department of Human Nutrition
Chair of Nutritional Assessment

Institute of Human Nutrition  Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2108

Main areas of didactic activity:

Basics of nutrition assessment; current trends in human nutrition; food analysis

Research interests:

Dietary habits and nutritional status of different population groups; chosen life-style factors in nutritional epidemiology