Jerzy Gębski

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 137

jerzy_gebski@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1123

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Technologia informacyjna; statystyka i informatyka stosowana; systemy informatyczne w hotelarstwie; wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zainteresowania naukowe:

Akwizycja oraz statystyczna analiza danych; modelowanie matematyczne; wykorzystanie technik wizyjnych w badaniach żywności; śledzenie (traceability) w trakcie procesu produkcji i dystrybucji żywności; e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem żywności


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1123

Main areas of didactic activity:

Information technology; applied statistics and informatics; IT systems in the hospitality management; informatics in management

Research interests:

Data acquisition and statistical analysis; mathematical modeling; computer vision technology for performance evaluation of food products; traceability in the process of food production and distribution; e-commerce with particular emphasis on food