Jadwiga Hamułka

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Żywienia Człowieka
Zakład Oceny Żywienia

(+48) 22 59 37 112

jadwiga_hamulka@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2102

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywienie w wieku rozwojowym; podstawy oceny żywienia; racjonalizacja żywienia; współczesne trendy w żywieniu człowieka

Zainteresowania naukowe:

Substancje bioaktywne w żywności i żywieniu; sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup populacyjnych(dzieci i młodzież; osoby dorosłe; kobiety w ciąży i karmiące);żywienie a funkcje poznawcze; ocena i racjonalizacja żywienia (wzbogacanie żywności; suplementacja diety; edukacja żywieniowa; karotenoidy; ze szczególnym uwzględnieniem badań nad luteiną; nieprawidłowe żywienia a niezakaźne choroby chroniczne


Professor

Food technology and nutrition

Department of Human Nutrition
Chair of Nutritional Assessment

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2102

Main areas of didactic activity:

Nutritionin developmental age; basics of nutrition assessment; strategies for improvement nutrition; current trends in human nutrition

Research interests:

Bioactive substances in food and nutrition; dietary intake and nutritional status of different population groups(children and adolescents; adults; pregnant and breastfeeding women); nutrition and cognitive function; nutrition assessment and strategies for improvement nutrition (food fortification; dietary supplements; nutrition education); nutritionin developmental age;carotenoids; particularly lutein study;diet-related chronic diseases