Jacek Bujko

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa :
Żywienie człowieka i dietetyka

Katedra Dietetyki
Zakład Dietetyki

22 59 37 026

jacek_bujko@sggw.edu.pl

pokój 095

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Anatomia człowieka; podstawy dietetyki; dietetyka; dieto profilaktyka; metabolizm białka i energii

Zainteresowania naukowe:

Metabolizm białka i energii osób chorych, zdrowych i aktywnych fizycznie, określanie wydatków energetycznych metodą kalorymetrii pośredniej, zastosowanie nieinwazyjnych metod z użyciem izotopów stałych w badaniach dynamiki metabolizmu białka i energii i diagnostyki zdrowotnej


Ph.D., senior lecturer

Human Nutrition and Dietetics
Department of Dietetic
Chair of Dietetic

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 095

Main areas of didactic activity:

Human anatomy; basics of dietetics; dietetics; preventive dietetics; protein and energy metabolism

Research interests:

Protein and energy metabolism of healthy; ill and physically active persons; determination of energy expenditure with the use of indirect calorimetry; the use of noninvasive stable isotopes methods for studying of protein and energy metabolism and diagnosis of diseases