Iwona Wojtasik-Kalinowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

Zakład Projektowania Żywności

(+48) 22 59 37 086

iwona_wojtasik_kalinowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 0120

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Inżynieria procesowa

Zainteresowania naukowe:

Instrumentalny pomiar związków lotnych w produktach spożywczych


PhD., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Technique and Food Development

Chair of Food Development

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0120

Main areas of didactic activity:

Process engineering in food technology

Research interests:

Instrumental methods of volatile compounds measuring in food products