Iwona Kowalczuk

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienie człowieka; Nauki o zarządzaniu i jakosci

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 135

iwona_kowalczuk@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 106

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Zarządzanie relacjami z klientem; zarządzanie i marketing; marketing usług; projektowanie produktu żywnościowego

Zainteresowania naukowe:

Zachowania konsumentów na rynku żywności; rynek usług gastronomicznych – zmiany i perspektywy rozwoju; innowacyjność rynku żywności


Ph.D., assistant professor (dr hab.)

Food technology and nutrition

Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition  Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 106

Main areas of didactic activity:

Customer relationship management, management and marketing, marketing services, food product design

Research interests:

Consumer behavior in the food market; food service market  – changes and development prospects; innovativeness on  food market