Hanna Górska-Warsewicz

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zarządzaniu i jakości

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 144

hanna_gorska_warsewicz@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 1122

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Zarządzania zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie; zarządzanie finansami i rachunkowość; zarządzanie marką; organizacja i zarządzanie; zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie w gastronomii i hotelarstwie

Zainteresowania naukowe:

Zarządzanie marką w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych; zarządzanie kapitałem marki; percepcja marki; strategie marek; architektura marek; zarządzanie marketingowe; organizacja i zarządzanie; zarządzanie przedsiębiorstwem; zarządzanie w gastronomii i hotelarstwie


Associate professor (dr hab.)

Food technology and nutrition

Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office1122

Main area of didactic activity:

Management of intangible resources in enterprise; finance management and accountancy; brand management; organization and management; enterprise management; management in gastronomy and hospitality

Research interests:

Brand management in productive, services and trade enterprises; brand equity management; brand perception; brand strategies; brand architecture; marketing management; organization and management; enterprise management; management in gastronomy and hospitality