Gromadzka-Ostrowska Joanna

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Dietetyki
Zakład Fizjologii Żywienia

(+48) 22 59 37 028

joanna_gromadzka_ostrowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2092

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Fizjologia człowieka; fizjologia żywienia; ochrona zdrowia; regulacja metabolizmu

Zainteresowania naukowe:

Wpływ składników pokarmowych na regulacje hormonalne układu rozrodczego samców; żywieniowe modulacje aktywności osi przysadka-nadnercza; metabolizm steroidów i jego regulacja; działanie środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, na organizm; działanie czynników pozażywieniowych, w tym nanocząsteczek srebra i tlenków metali, na funkcje układu rozrodczego i przewodu pokarmowego


Professor

Technology of food and nutrition; Health sciences

Department of Dietetics
Chair of Nutritional Physiology

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2092

Main areas of didactic activity:

Human physiology; nutrition physiology; health protection; metabolism regulation

Research interests:

Effects of nutrients on the hormonal regulation of the reproductive system; nutritional modulation of pituitary-adrenal axis and pituitary-gonad axis activities; steroid metabolism and its hormonal regulation; effects of psychoactive substances including alcohol on metabolism and its hormonal regulation; effects of some non-nutritional and environmental factors including nanoparticles, diesel engine emission and derivatives of amines on the physiology of the reproductive system and the gastrointestinal tract