Ewelina Pogorzelska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., asystent naukowy

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Zakład Techniki w Żywieniu

(+22) 59 37 014

ewelina_pogorzelska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 109B

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Ogólna technologia żywności; maszynoznawstwo i wyposażenie technologiczne w gastronomii i hotelarstwie

Zainteresowania naukowe:

Wpływ substancji bioaktywnych na kształtowanie barwy mięsa


PhD, research assistant

Food technology and nutrition

Chair of Engineering in Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 109B

Main areas of didactic activity:

Food technology; equipment in catering

Research interests:

The impact of bioactive compounds on meat color