Ewelina Pałkowska-Goździk

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Nauki o zdrowiu;
Technologia żywności i żywienie człowieka

Katedra Dietetyki
Zakład Fizjologii

(+48) 22 59 37 027

ewelina_palkowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2101

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Fizjologia człowieka; regulacja metabolizmu; anatomia człowieka; dietoterapia; podstawy dietetyki; diety niekonwencjonalne

Zainteresowania naukowe:

Wpływ czynników żywieniowych na hormonalną regulację osi podwzgórze-przysadka mózgowa-tarczyca; wpływ restrykcji energetycznych na syntezę, metabolizm obwodowy i działanie hormonów tarczycy w tkankach docelowych; działanie substancji dodatkowych, w tym substancji intensywnie słodzących, na metabolizm energetyczny organizmu; udział czynników żywieniowych w patogenezie otyłości, chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2; rola żywienia w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych


Ph.D., assistant professor

Health sciences; Food Technology and Human Nutrition

Department of Dietetics
Chair of Nutritional Physiology

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2101

Main areas of didactic activity:

Human physilogy; metabolism regulation; human anatomy; diet therapy; basics of dietetics; unconventional diets

Research interests:

The effect of dietary factors on the hormonal regulation of the hypothalamic-pituitary-thyroid axis activity; the impact of energy restrictions on the synthesis; peripheral metabolism and thyroid hormone action on target tissues; The influence of food additives, including artificial sweeteners, on the energy metabolism; the impact of nutritional factors in the pathogenesis of obesity, cardiovascular disease and type 2 diabetes; the role of nutrition in the prevention and therapy of chronic non-communicable diseases