Ewa Lange

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienie człowieka; Nauki o zdrowiu

Katedra Dietetyki
Zakład Dietetyki

(+48) 22 59 37 025

ewa_lange@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 094

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Dietetyka; dieto terapia; dietetyka pediatryczna; poradnictwo dietetyczne; preparaty dietetyczne; fizjologia żywienia w sporcie

Zainteresowania naukowe:

Indeks i ładunek glikemiczny żywności i jego wykorzystanie w dietoterapii; ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia osób pozostających na dietach eliminacyjnych (z nietolerancją i alergia pokarmową, celiakią, wrodzonymi dietozależnymi chorobami metabolicznymi); ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia osób o zwiększonej aktywności fizycznej; uwarunkowania metaboliczne i czynniki żywieniowe wpływające na efektywność redukcji masy ciała


Ph.D., assistant professor (dr hab.)

food technology and human nutrition; Health sciences

Department of Dietetic
Chair of Dietetic

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 094

Main areas of didactic activity:

Dietetics; clinical nutrition; sport nutrition; pediatric dietetics; medical and dietetic foods; dietary counseling

Research interests:

Glycemic index and glycemic load and its use in dietetics; nutritional status and dietary habits of people on elimination diets (people with intolerance and food allergy, celiac disease, diet-related congenital metabolic diseases); determinants of metabolic and nutritional factors affecting the efficiency of the body weight reduction