Ewa Fűrstenberg

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienie

Katedra Dietetyki
Zakład Fizjologii Żywienia

(+48) 22 59 37 033

ewa_furstenberg@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2094

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Fizjologia człowieka; podstawy fizjologii człowieka; fizjologia żywienia; regulacja metabolizmu; dieto profilaktyka; ochrona zdrowia

Zainteresowania naukowe:

Wpływ żywienia na metabolizm obwodowy hormonów steroidowych; tkanka tłuszczowa: czynność wewnątrzwydzielnicza i rola w organizmie


Ph.D., senior lecturer

Technology of food and nutrition

Department of Dietetics
Chair of Nutritional Physiology

Institute of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2094

Main areas of didactic activity:

Human physiology; basics of human physiology; nutrition physiology; regulation of metabolism; preventive nutrition; health protection

Research interests:

Effects of nutrients on the peripheral metabolism of steroid hormones; adipose tissue: the endocrine function and the role in the organism