Elżbieta Żelechowska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

(+48) 22 59 37 067

elzbieta_zelechowska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 87

 

Działalność dydaktyczna:

Biotechnologia

Zainteresowania naukowe:

Jakość mięsa wieprzowego; otrzymywanie i właściwości kolagenu oraz żelatyny ze zwierząt morskich


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW,  Nowoursynowska 159c St., building  32, 02-776 Warsaw

office 87

Main areas of didactic activity:

Biotechnology

Research interests:

Quality of pork meat; isolation and properties of collagen and gelatin from fish offal