Elżbieta Wierzbicka

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Żywienia Człowieka

Zakład Podstaw Żywienia

(+48) 22 59 37 115

elzbieta_wierzbicka@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2127

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Toksykologia żywności; żywienie człowieka; racjonalizacja żywienia; poradnictwo żywieniowe

Zainteresowania naukowe:

Dodatki do żywności – sztuczne substancje słodzące – ocena pobrania z dietą; badania nad spożyciem żywności (produkty o obniżonej kaloryczności, produkty z zamiennikami cukru) – potencjalne korzyści i zagrożenia; badania nad sposobem żywienia i stanem odżywienia (witaminy i składniki mineralne) w różnych grupach populacyjnych (osoby z cukrzycą, młodzież szkolna, dorośli)


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition; Health sciences

Department of Human Nutrition

Chair of Basic Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2127

Main areas of didactic activity:

Food toxicology; human nutrition; strategies for improvement nutrition; nutrition counseling

Research interests:

Food additives – artificial sweeteners – assessment of dietary intake; food consumption surveys (low-energy foods, artificially sweetened products) – potential benefits and risks; surveys on dietary intake and nutritional status (vitamins and minerals) of different population groups (healthy and diabetes adolescents, adults)