Elżbieta Rosiak

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

(+48) 22 59 37 070

elzbieta_rosiak@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 84

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Higiena żywności; systemy zapewniania i zarządzania bezpieczeństwa żywności;

Zainteresowania naukowe:

Mikrobiologia prognostyczna; instrumentalne i klasyczne metody analizy jakości mikrobiologicznej żywności; oddziaływanie nanosrebra na drobnoustroje


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition; Health sciences

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Hygiene and Quality Management

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 84

Main areas of didactic activity:

Food hygiene; systems assurance and food safety management

Research interests:

Predictive microbiology; instrumental and classical methods of analysis of microbiological quality of food ; the effect of nanosilver on microorganisms