Elżbieta Górska-Horczyczak

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia; Inżynieria materiałowa

Laboratorium Innowacyjnych Badań Żywności

(+48) 22 59 37 084

elzbieta_gorska_horczyczak@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój A2074

 

Zainteresowania naukowe:

Jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych; metody instrumentalne oceny parametrów jakościowych w badaniach mięsa i jego przetworów; systemy zarządzania jakością w przemyśle; rozpoznawanie problemów środowiskowych, wynikających z funkcjonowania zakładów przemysłu rolno-spożywczego w kontekście obowiązujących przepisów ochrony środowiska


Dr

Food technology and nutrition; Technical sciences

Laboratory of Innovative Food Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office A2074

Research interests:

Food quality and safety; instrumental methods of quality characteristic validation in meat and meat preparations; quality management systems in industry; environmental problem recognition for food and agricultural companies operation due to current environmental law regulations