Dominika Guzek

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab.

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

(+48) 22 59 37 134

dominika_guzek@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 105

 

Głównie obszary działalności dydaktycznej:

Media w upowszechnianiu wiedzy żywieniowej; Dietoprofilaktyka w gastronomii

Zainteresowania naukowe:

Postrzeganie jakości przez konsumentów; Preferencje konsumentów wobec żywności; Zachowania konsumentów; neofobia żywieniowa


Professor

Food technology and nutrition

Department of Food Market and Consumer Research

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 0116

Main areas of didactic activity:

Media in the dissemination of nutritional knowledge; Dietary prevention in gastronomy

Research interests:

Consumer perception and preferences of food quality; Consumer behaviors; Food neophobia