Dominika Głąbska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., prof. SGGW

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienie człowieka

Katedra Dietetyki
Zakład Dietetyki

(+48) 22 59 37 126

dominika_glabska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 097

 

Anatomia; podstawy dietetyki; dietetyka; dietoterapia; dietetyka pediatryczna; żywienie w wieku rozwojowym; żywienie kliniczne; poradnictwo dietetyczne

nieswoiste stany zapalne jelit; przewlekła niewydolność nerek; osteoporoza; kwestionariusze częstości spożycia


Associate professor (dr hab.)

Technology of food and nutrition

Department of Dietetic
Chair of Dietetic

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 097

Main areas of didactic activity:

Anatomy, basics of nutrition; dietetics; diet therapy; pediatric nutrition; nutrition in the age of development; clinical nutrition; dietary counseling

Research interests:

Non-specific inflammatory bowel disease, chronic renal failure; osteoporosis; questionnaires consumption frequency