Dawid Madej

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa:

Technologia żywności i żywienia; Nauki o zdrowiu

Katedra Żywienia Człowieka

Zakład Podstaw Żywienia

(+48) 22 59 37 114

dawid_madej@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2131

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Żywienie człowieka; toksykologia żywności; demografia i epidemiologia żywieniowa

Zainteresowania naukowe:

Korzyści i zagrożenia wynikające ze spożywania suplementów diety; wpływ suplementacji diety na obronę antyoksydacyjną układu rozrodczego; badania nad sposobem żywienia i stanem odżywienia różnych grup populacyjnych; epidemiologia żywieniowa


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition; Health sciences

Department of Human Nutrition

Chair of Basic Nutrition

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c, building 32, 02-776 Warsaw

office 2131

Main areas of didactic activity:

Human nutrition; food toxicology; demography and nutritional epidemiology

Research interests:

Benefits and risks of dietary supplements use; the effect of diet supplementation on the antioxidant defense of the reproductive system; dietary intake and nutritional status of different population groups, nutritional epidemiology