Danuta Rosołowska – Huszcz

Drukuj
Brak zdjęcia

prof. dr hab., profesor nadzwyczajny

Dyscyplina naukowa :
Technologia żywności i żywienia, biologia

Katedra Dietetyki
Zakład Fizjologii Żywienia

22 59 37 034

danuta_rosolowska_huszcz@sggw.edu.pl

pokój 2093

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Biochemia żywienia; regulacja metabolizmu; metabolizm białka i energii; seminaria magisterskie

Zainteresowania naukowe:

Wpływ żywienia na regulacje hormonalne – aktywność osi podwzgórzowo – przysadkowo – tarczycowej; wydzielanie hormonów białej tkanki tłuszczowej i wrażliwość tkanek na insulinę; uwarunkowania skuteczności dietoterapii w redukcji masy ciała, zespole metabolicznym, przewlekłej chorobie nerek


Full Professor

Technology of food and nutrition
Department of Dietetics
Chair of Nutritional Physiology

Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2093

Main areas of didactic activity:

Biochemistry of nutrition; metabolic regulation; protein and energy metabolism; seminars MA

Research interests:

The impact of nutrition on hormonal regulation – the activity of the hypothalamic – pituitary – thyroid; hormone secretion white adipose tissue and insulin sensitivity; dietotherapy conditions of effectiveness in reducing body weight, metabolic syndrome, chronic kidney disease