Danuta Jaworska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr hab., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Nutrigenomiki

(+48) 22 59 370 64

danuta_jaworska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 81

Główne obszary działalności dydaktycznej: 

Technologie przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego; technologie w gastronomi; uwarunkowania jakości żywności

Zainteresowania naukowe:

Ocena produktów spożywczych z wykorzystaniem metod analizy sensorycznej


Ph.D., assistant professor (dr hab.)

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Nutrigenomics

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 81

Main areas of didactic activity:

Technologies of processed animal products; catering technology; food quality conditions

Research interests:

Evaluation of food products quality using methods of sensory analysis