Danuta Gajewska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż. adiunkt

Dyscyplina naukowa: Nauki o zdrowiu

Katedra Dietetyki
Zakład Dietetyki

(+48) 22 59 37 021

danuta_gajewska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pokój 2090

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób zależnych od diety;  dietetyka pediatryczna; etnodietetyka;  poradnictwo dietetyczna; żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej

Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych i karmiących (zdrowych i chorych); ocena wpływu edukacji żywieniowej na wybrane markery stanu zdrowia i sposobu żywienia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego; ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów pediatrycznych z wrodzonymi wadami metabolizmu; dietoterapia schorzeń przebiegających ze stanem zapalnym; ocena skuteczności stosowania diet eliminacyjnych w leczeniu nadwrażliwości i nietolerancji pokarmowych; analiza czynników wpływających na wartość indeksu glikemicznego


Ph.D., assistant professor

Health sciences

Department of Dietetic
Chair of Dietetic

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 2090

Main areas of didactic activity:

Dietetics prevention anddiet therapydependent diseasesdiet;pediatricnutritionist; ethno dietetics; dietarycounseling; nutrition of pregnantandlactatingwomen
Research interests:

Assessment of nutritional statusanddietary habitsof children, adolescents, pregnant and lactating women(healthy and sick); assess the impact ofnutrition educationon selectedmarkers ofhealth anddietfor patients with diseasesof the cardiovascular system; assessment of nutritional statusanddietary habitspediatric patients withcongenitalmetabolism;diet therapydiseasesassociated with aninflammation;assess the efficacy ofelimination dietstreatment for allergy and food intolerance; analysis of factors affecting the glycemic index value