Beata Bilska

Drukuj
Brak zdjęcia

dr inż., adiunkt

Dyscyplina naukowa: Technologia żywności i żywienia

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności

(+48) 22 59 370 75

beata_bilska@sggw.edu.pl

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, budynek 32, 02-776 Warszawa

pok. 1096

 

pokój 0103L

 

Główne obszary działalności dydaktycznej:

Projektowanie technologiczne systemów produkcji żywności; jakość i bezpieczeństwo żywności

Zainteresowania naukowe:

Straty i marnotrawstwo żywności – skala, przyczyny, możliwości ograniczenia, wybrane aspekty rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych, jakość usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem jakości serwowanej żywności


Ph.D., assistant professor

Food technology and nutrition

Department of Food Gastronomy and Food Hygiene
Chair of Food Hygiene and Quality Management

Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159c St., building 32, 02-776 Warsaw

office 1096

Main areas of didactic activities:

Design of food production systems; food quality and safety

Scientific interests:

Food losses and waste – the scale, causes, the possibility of limitations; selectedaspects of thedevelopment of theregional and traditional products; the qualityof catering serviceswith particular emphasis onthe quality ofthe foodserved